מיקרומטרים, קליברים, מדי עובי, אינדיקטורים ופופיטסטים, הינם חלק קטן מן המובא בפרק זה. “נוגה כלים” משווקת באופן בלעדי את מחזיקי השעון (אשר מוצגים כאן בהרחבה) של חברת “נוגה הנדסה” הישראלית.