שימות חריטה, כרסום, גידוע, חירוץ והברגה, מוצגות בחלק הנ”ל. “נוגה כלים” אף, משווקת מסורי כוס וכן מסורי סרט (המיוצרים למידה, במרכז ההלחמה בבסיס החברה) של חברת STARRETT. עוד ניתן למצוא מקדחים מסוגים שונים (לעץ, גרניט, פטישון ועוד).