נוגה כלים - קטלוג / מחירון 2023

25 דיסקאות חיתוך והשחזה אוניברסליות דיסקאות חיתוך דיסקאות השחזה )אלומיניום, נחושת...( פלפ - מופ בד שמיר למשחזת זוית **הרחבה עד גרעין 320 180 / 240 /320 – 115 023617/ 023624/ 023631 125 – 023648/ 023655/ 023662 דיסקאות השחזה! דיסק השחזה עם ביצועי עבודה גבוהים וחיי עבודה ארוכים , מיועד לעבודה באזורים שקשה להגיע אליהם. להשחזת ריתוכים, שבירת פינות, הסרת גרדים ... מיועד לעבודה על החומרים הבאים: פלדה, פלדה יצוקה, נירוסטה ) INOX (, ברזל יצוק . קוטר )מ"מ( עובי )מ"מ( חור מחזיק )מ"מ( מהירות מקסימלית מק"ט פרד 30 4.2 6 51,000 165423 40 4.2 6 38,200 165447 50 6.2 6 30,600 165461 10.5 10 30,600 165492 70 6.2 10 21,800 165508 10.5 10 21,800 165515 דיסק השחזה עם ביצועי עבודה גבוהים וחיי עבודה ארוכים, מיועד לעבודה באזורים שקשה להגיע אליהם. להשחזת ריתוכים, שבירת פינות, הסרת גרדים... מיועד לעבודה על החומרים הבאים: (, ברזל יצוק. INOX פלדה, פלדה יצוקה, נירוסטה ) 165423 165447 165461 165492 165508 165515 29.00 12.60 12.60 13.20 13.20 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 17.90 17.90 17.90 17.90 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 82.00 82.00 11.00 11.40 33.00 41.00 48.00 46.00 57.00 קוטר עובי )מ“מ( קדח מחזיק )מ“מ( מהירות מקסימלית 4.2 4.2 6.2 6.2 10.5 10.0 10.0 10.0 6.0 6.0 6.0 51000 38200 30600 30600 21800 21800 10.5 30 40 50 70 50 70

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=