נוגה כלים - קטלוג / מחירון 2021

ʤʢʥʰ ʧʥlz ʺʥʲʥʸʦ 12*$ 32:(5 $506 ʤʢʥʰ ʧʥlz ʺʥʲʥʸʦ 12*$ 32:(5 $506 ʤʩʹʲʺʡ ʯʢʥʱʮ ʸʺʥʩʡ ʺʥʷʦʧʤʥ ʺʥʩʰʹʣʧʤ ʺʥʩʣʩʸʡʩʤ ʺʥʲʥʸʦ lsʸʥʠ ʺʥʣʩʮ 3 ʡ ʤʥʡʢ ʱʮʥʲʬ ʺʥʩʺʩʬlzʺ ʡʸ ʺʥʩʷʸʴʮ ʺʬʺ ʺʥʲʥʸʦ ʢ³ʷ 25 ʣʲ ʬʹ ʬʷʹʮ ʺʠʩʹʰʬ ʩʰʹʣʧ ʩʬʥʠʸʣʩʤ ʩʰlzʮ ʤʬʩʲʰ ʯʥʰʢʰʮ ʸʥʶʩʩʤ ʸʥʦʠʡ ʣʥʩʶʥ ʭʩʸʦʩʡʠ ʯʥʥʢʮ ʬʹ ʩʷʸʩʴ ʸʥʡʩʧʬ ʺʥʮʩʠʺʮ ʭʩʷʸʴʮʤ ʺʹʥʬʹ ʬlzʬ ʺʧʠ ʺʩʦlzʸʮ ʤʬʩʲʰ ʤʶʷ ʬlzʡ ʺʩʮʩʰʴ M8 ʤʢʸʡʤ ʸʥʧʹ ʸʥʮʩʢʡ 1624.00 1743.00 1854.00 303405 303406 303407 ʭʢʣ ʩʮʶʲ ʬʷʹʮ ʩʡʸʮ ʱʮʥʲ L1 lsʸʥʠ L2 lsʸʥʠ ʬʬʥlz lsʸʥʠ 475

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=